Nadwyżka mocy - NISSAN i Endesa podpisują list intencyjny w sprawie promowania systemu włączenia pojazdów do sieci elektroenergetycznej na skalę masową 

  • Nissan i Endesa, spółka należąca do Grupy Enel, współpracują przy wprowadzaniu na rynek innowacyjnych, ważnych technologii
  • Technologia zmieniająca reguły gry otwiera możliwości dwukierunkowego przesyłania energii i pozwala klientom na obniżanie kosztów dzięki sprzedaży energii z akumulatorów pojazdu do sieci
  • Pierwszy krok na drodze do integracji samochodów elektrycznych z sektorem odnawialnych źródeł energii
  • Pierwsza praktyczna prezentacja działania systemu w Madrycie w marcu 2015r.

Genewa, 3 marca 2015 r. Na 85. Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie firmy Nissan oraz Endesa z Grupy Enel podpisały przełomową umowę otwierającą drogę do utworzenia systemu włączenia pojazdów do sieci elektroenergetycznej (vehicle-to-grid, V2G) na skalę masową.

Obie firmy wyraziły intencję współpracy przy tworzeniu systemu V2G oraz innowacyjnego modelu biznesowego służącego wykorzystaniu potencjału tej technologii.

Nissan - globalny lider segmentu samochodów elektrycznych, który sprzedał już ponad 160 000 egzemplarzy modelu LEAF na świecie - otwiera nowy rozdział bezemisyjnej mobilności i uwalnia pełny potencjał akumulatorów pojazdu elektrycznego, zawierając z firmą Endesa umowę dotyczącą dwukierunkowego przesyłu energii. W ten sposób Nissan wprowadza w życie podjęte zobowiązanie do wspierania całego ekosystemu pojazdów elektrycznych, a nie tylko konkretnego modelu samochodu.

Strony umowy zadeklarowały współpracę przy następujących działaniach:

  • - wprowadzeniu usług V2G na europejski rynek,
  • - badaniu możliwości dalszego wykorzystywania akumulatorów wymontowanych zpojazdów elektrycznych (w gospodarstwach domowych, budynkach, sieci elektroenergetycznej),
  • - opracowaniu i ocenie potencjału atrakcyjnych pakietowych ofert obejmujących aspekty energii i mobilności.

Paul Willcox, prezes Nissan Europe, pochwalił innowacyjny system dwukierunkowego przesyłania energii i milowy krok przyspieszający budowę rynku samochodów elektrycznych: „Uważamy, że ta innowacja jest ważnym wydarzeniem dla właścicieli Nissanów LEAF i e-NV200. Każdy akumulator elektrycznego Nissana może magazynować energię w skali użytecznej dla sprawniejszego i bardziej odpowiedzialnego zarządzania zapotrzebowaniem na energię i jej podażą w lokalnych sieciach elektroenergetycznych, które pozwoliłoby zmniejszyć całkowity koszt posiadania samochodu elektrycznego. To nie tylko szansa dla indywidualnych właścicieli samochodów elektrycznych marki Nissan i użytkowników flot tych pojazdów, ale także możliwość wsparcia stabilizacji sieci oraz wykazania, że każdy elektryczny Nissan to wymierna korzyść społeczna".

Rzeczywiście, jednym z wyzwań w systemach zarządzania dystrybucją energii elektrycznej jest zapewnienie stabilności sieci elektroenergetycznej. Kwestia ta jest szczególnie istotna w krajach pozyskujących dużą część energii ze źródeł odnawialnych, której udział będzie się z czasem zwiększać. W długofalowych wizjach zakłada się, że bezemisyjne samochody elektryczne będą centralnym elementem zintegrowanego systemu, w którym ich właściciele mogliby uczestniczyć w hurtowym obrocie energią zgromadzoną w akumulatorach pojazdów, a tym samym obniżać koszty eksploatacji pojazdów. W tym wcale nie tak odległym scenariuszu użytkownik samochodu elektrycznego nie tylko decyduje, kiedy i gdzie naładować akumulator, ale także kiedy najlepiej spożytkować lub odsprzedać zgromadzoną energię. W ten sposób może on uzyskiwać finansowo wymierne korzyści w postaci zaoszczędzonej energii, a jednocześnie w maksymalnym stopniu wykorzystywać jej odnawialne źródła.

Elastyczność w zakresie przechowywania i przesyłania energii ze źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej w systemie V2G jeszcze bardziej zwiększy już teraz znaczące i wymierne korzyści z elektrycznej mobilności. Właśnie dlatego Endesa i jej spółka macierzysta Enel oraz firma Nissan postanowiły połączyć siły i wspólnie promować tę technologię" - powiedział Javier Uriarte, dyrektor ds. rynku iberyjskiego w firmie Endesa.

 

System Vehicle to Grid

System Vehicle to Grid (V2G) składa się z dwukierunkowej ładowarki Endesa oraz układu zarządzania energią, który może obsługiwać również pozasieciowe, odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe. Za pomocą tego wyposażenia właściciel Nissana LEAF lub e-NV200 może ładować samochód poza godzinami szczytu energetycznego, korzystając z tańszej taryfy, a następnie zużywać energię zgromadzoną w akumulatorze pojazdu na potrzeby gospodarstwa domowego w okresie obowiązywania wyższej taryfy, a nawet odsprzedawać ją z zyskiem do sieci. Energia elektryczna wytworzona w panelach słonecznych lub turbinach wiatrowych może być wykorzystana do ładowania akumulatora pojazdu, zasilania urządzeń w domu i firmie lub odprowadzona do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Dzięki bezprecedensowej umowie między Nissanem i Endesą kraje europejskie będą mogły zweryfikować aktualną politykę zarządzania energią, reagując na technologiczną innowacyjność systemu V2G.

Po wieloletnich testach w realistycznych warunkach Endesa opracowała optymalną niskokosztową technologię V2G gotową do zastosowania na masową skalę. Technologię V2G firma zaprezentowała po raz pierwszy w 2008 r. w Smartcity Malaga - na poligonie doświadczalnym służącym Grupie Enel do testowania rozwiązań dla inteligentnych miast. Kolejną prezentację ewoluującej technologii Endesa zorganizowała w 2012 r. w ramach projektu ZEM2ALL.

12 marca 2015 r. będzie niezwykle ważną datą w historii rozwoju systemu V2G. W tym dniu Endesa, wraz z firmą Nissan jako partnerem z branży motoryzacyjnej, przeprowadzą pełną prezentację gotowego do wprowadzenia na rynek i niskokosztowego systemu w Madrycie.

@TwitterDealer
@NissanPolska